מין ומי - שימוש באמצעי מניעה בקרב נשים עם מוגבלות קוגניטיבית

הרצאתה של אביבית שיינגרוס, מנהלת מרכז "לאורך הדרך" במסגרת יום עיון על "סנגור עצמי מיני" של המרכז בשיתוף אוניברסיטת חיפה