ליווי משפחות

ליווי מקצועי

אנו יוצאים למסע משותף, כאשר הליווי המקצועי למשפחת האומנה ולילד נמשך לאורך כל תקופת שהותו של הילד במשפחה.
מטרת הליווי המקצועי היא לתת תמיכה והנחיה, להקנות למשפחה ולילד ביטחון, לאפשר לילד להתקדם ולהתפתח בצורה מיטבית, לתת מענה טיפולי הולם וסיוע במיצוי הזכויות של המשפחה והילד.
מנחות האומנה זמינות בכל עת לסייע לכם בהתמודדות עם האתגרים השונים.

סיוע תקציבי

הכנסת ילד נוסף למשפחה והטיפול בו, כרוכים בהוצאות כספיות רבות. על כן, לקחה על עצמה המדינה את עלויות האומנה.

משרד הרווחה והעבודה מקצה סכום כסף חודשי המועבר למשפחות האומנה לצורך מימון צרכיו של הילד ובנוסף מעמיד סל הוצאות מיוחדות המסייע במימון חוגים, משקפיים, שיעורי עזר, טיפולים שונים, אבחונים וכדומה. משפחה אשר קיבלה לביתה ילד עד גיל 10, לתקופה העולה על שישה חודשים, זכאית לדמי לידה.

תהליך הליווי מסתיים לאחר שהילד חוזר למשפחתו או עם הגיעו לגיל 18 או לגיל 21 בחינוך המיוחד .