התהליך

משפחה המעוניינת להיות משפחת אומנה עוברת בדיקה לטובת המשפחה ולטובתו של הילד. תהליך הבדיקה הינו הדדי, וזוהי הזדמנות גם עבורכם להבין לעומק את משמעות האומנה, ולקבל החלטה מושכלת ונכונה. בכוחה של ההיכרות לסייע לנו לתכנן במשותף חווית אומנה שתהיה נעימה ומתגמלת לכל המעורבים.