Polygon Copy 3 Created with Sketch.

שילובים בתעסוקה

החטיבה התעסוקתית בא.ד.נ.מ. מאפשרת לכל אדם עם צרכים ייחודיים להשתלב בעבודה התואמת ליכולותיו ובחירותיו.  השירות בשילובים הינו דינאמי ומותאם לכל אדם באופן  אישי, בליווי אנשי מקצוע איכותיים. השירות ניתן לבוגרים בני 21+ ומופנים על ידי לשכת הרווחה.

עם הצטרפותו של הבוגר לחטיבה התעסוקתית בא.ד.נ.מ. אנו יוצאים למסע משותף בו נצעד שנים ארוכות במטרה לסייע לבוגר להשתלב במסגרת תעסוקתית תואמת רצונות ויכולות ולהגיע למיצוי אופטימלי של תחושת המסוגלות ותחומי העניין האישיים.

השירות התעסוקתי ניתן בפריסה צפונית מחדרה ועד מג’ד אל שמס, ע”י צוות מנוסה ומקצועי, דובר השפה העברית ו/או הערבית. לכל אחד רכז/ת השמה אשר מלווה אותו באופן אישי בתהליך ההתפתחות התעסוקתית והמקצועית.

החטיבה התעסוקתית נותנת מענה לכל רמות התפקוד, לכל רצון ולכל יכולת על ידי הצעת מניפה רחבה של אפשרויות, החל מהשתלבות בשוק העבודה החופשי בקשר עובד מעביד, דרך השתלבות בקבוצות עבודה בשוק החופשי, השתלבות במרכז תעסוקתי מוגן, השתלבות במרכז יום טיפולי/סיעודי ועד קבלת שירות תעסוקה עד הבית.

אנו מאמינים כי לכל אחד הכוחות והיכולות להתפתח בתחום התעסוקתי. לכל אחד הקצב האישי שלו ובסיוע מתמיד של צוות מיומן וארגון המאפשר פריסה רחבה של אפשרויות – כל אחד יכול!

אנו מזמינים אותך לבוא וליהנות מעולם של אפשרויות…

מסגרות א.ד.נ.מ. בשילובים בתעסוקה