Polygon Copy 3 Created with Sketch.

חינוך

מסגרות החינוך של א.ד.נ.מ. מהווה רצף חינוכי של אוכלוסיות החינוך המיוחד מגיל 0 ועד גיל 21. המסגרות שלנו פרוסות ברחבי הארץ ובעיקר במחוז חיפה וכוללות מעונות יום שיקומיים, גנים ובתי ספר לחינוך המיוחד עבור פעוטות עם נכויות פיזיות ועל רצף האוטיזם ותלמידים המאובחנים עם הפרעות התנהגות, הפרעות נפשיות, בעיות רגשיות ומוגבלות שכלית התפתחותית.

אנו מאמינים כי התערבות מוקדמת יכולה לשנות מהותית את איכות החיים של הילדים מתחילת דרכם ולהשפיע על המשך תפקודם ושילובם במהלך כל חייהם. אנו מלווים את הילדים ומשפחותיהם מרגע האבחון במסע ההתמודדות במטרה להעניק להם את מיטב האפשרויות וההזדמנויות לחיות חיים מלאים, בצורה המיטבית והמותאמת ליכולותיהם האישיות.

על מנת לזמן לילדים ולתלמידים את נקודת הפתיחה הטובה ביותר, הצוות החינוכי והשיקומי נבחר בקפידה רבה ועובר הכשרות והדרכות מקצועיות באופן שוטף. אנו מאמינים כי הרבה חום, אהבה, כבוד והתייחסות לצד הרגשי, הם חלק חיוני מתהליך הטיפול והשיקום בילדים.

בתי הספר מזמנים לתלמידים הצלחות בתחום הלימודי, החברתי והרגשי ומקנים נורמות וערכים שיאפשרו להם להשתלב בצורה המיטבית בקהילה כבוגרים.

ערך ההתנדבות והנתינה, הם ערכים מרכזיים במסגרותינו והתלמידים מתנסים בהתנדבויות שונות בקהילה, כגון: בתי אבות, יד לעיוור, צער בעלי חיים ועוד. התנדבויות אלה מעניקות תחושת העצמה מחד ומקנות להם מיומנויות עבודה מאידך.

צוותי החינוך פועלים להגשמת האני מאמין הארגוני וערכי הליבה של כל מסגרת חינוכית. אנו מאמינים בייחודו של כל ילד וילדה, תלמיד ותלמידה ושואפים לצייד אותם בכלים לשילובם במעגלי החיים.

מסגרות א.ד.נ.מ. בחינוך