Polygon Copy 3 Created with Sketch.

השכלה

אקדמיית מרחבים הניחה את היסודות ופיתחה אפשרויות שעמדו לרשותם של אנשים עם צרכים מיוחדים בכלל, ובעלי הנמכה קוגניטיבית בפרט.

אקדמיית מרחבים היא נדבך חשוב בהתגשמות החזון של א.ד.נ.מ., והיא נטועה בכל אחד מערכי החזון, כמו חדשנות, השתלבות ומתן הזדמנות שווה. פתיחת שערי האקדמיה היא בגדר חלום שהתגשם.
מרחבים, הפועלת מעל עשור, פתחה, במשך השנים, עשרות קורסים בתחומי עניין שונים, ואלו רוממו וחיזקו את האנשים שלקחו חלק, ותרמו להם ברכישת השכלה ופתיחת אפיקי לימוד שבעזרתם יוכלו לייצב את מעמדם בעולם התעסוקתי והחברתי.

למידע נוסף על הקורסים לחצו כאן

צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר.

וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים,

להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו. בואו ללמוד ולהתפתח! אל תישארו מאחור!

הרב קוק