Polygon Copy 3 Created with Sketch.

דיור

“חטיבת הדיור” מציעה רצף פתרונות דיור עבור אנשים עם צרכים ייחודיים, ילדים ובוגרים בכל הגילאים ומכל מגזרי האוכלוסייה, המתמודדים עם אתגרים בעקבות לקויות שכליות, פיזיות, התפתחותיות ותקשורתיות, או בעקבות נסיבות חיים שמקורם במצבי סיכון ומצוקה.

מטרתנו היא לספק לאדם בית לאורך החיים, שבין כתליו יוכל להרגיש אהוב, שייך ומוערך, בית אשר יעודד אותו לפרוס כנפיים ולהתנסות באינספור הזדמנויות לקידום, שגשוג וצמיחה אישית. בראייתנו, האמונה באדם וההתמקדות ביכולותיו וחוזקותיו, היא הבסיס לקיום סביבת חיים מעצימה, זאת מתוך חתירה מתמדת לפיתוח עצמאותו האישית ושילובו בקהילה.

גישת “האדם במרכז”, מאפיינת את התפיסה הייחודית של א.ד.נ.מ. ואת המחויבות שלנו ליצירת שירותי איכות המותאמים באופן דינאמי לכל אדם. ערך זה בא לידי ביטוי בתפירת “חליפות אישיות” שאנו מתאימים לכל דייר, תוך דיאלוג וניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשותו, בחירותיו ואמונותיו.

פיתוח עצמאות, כישורי חיים ומעורבות בקהילה, הינם ערכים מרכזיים המהווים עבורנו חזון ומצפן. ערכים אלו מנחים אותנו ביצירת בתים לאורך החיים המעודדים רווחה אישית גבוהה, חוויות של הצלחה, צמיחה וטיפול.

עבורנו, משפחתו של הדייר מהווה חלק בלתי נפרד מחייו, ואנו רואים בשותפות זו היבט מרכזי בהצלחתו של האדם והשגת מטרותיו בחיים.

דרכי פניה

מסגרות הדיור של א.ד.נ.מ. מיועדות לאנשים המופנים על-ידי האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לאוטיזם, אגף השיקום והשירות לילד ונוער של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בכל הגילאים ומכל מגזרי האוכלוסייה.

הזכאות וההפניה לשירותי הדיור נקבעים על ידי וועדות ההשמה המחוזיות של משרד הרווחה.

על מנת להתחיל את התהליך, יש ליצור קשר עם עובד/ת סוציאלי/ת ברשות המקומית, אשר תלווה ותנחה לגבי כל התהליך. הזכאות לדיור מקנה סל שירותים במימון מלא של המדינה, ותחת הפיקוח של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

סל השירותים בחטיבת הדיור

אנו מתמחים בזיהוי צרכים ופיתוח מענים מותאמים אישית לאדם ולקבוצה.

אנו מציעים קשת רחבה ועשירה של בתים לאורך החיים הנותנים מענה למגוון רחב של אוכלוסיות, צרכים וגילאים, הכוללים:

מסגרות דיור בקהילה: דירות מוגנות בקהילה ברמות תמיכה משתנות

מעונות הפנימייה: מסגרות אשר מספקות את כל השירותים והתמיכות להם הדייר זקוק

דיור נתמך: תכנית לצעירים למימוש מגורים עצמאיים בקהילה

שירותי אומנה: השמת ילדים ונוער שאין באפשרותם לגדול לצד משפחתם, במשפחות אומנה

אופי המסגרת, דרכי הטיפול בה ורמות התמיכות שהיא מספקת, מותאם למאפייני האוכלוסייה הייעודית. הייחודיות שלנו היא בגמישות שלנו בהתאמת הבית והשירותים לצרכים המשתנים של האדם במהלך חייו.

סל השירותים הרחב והמגוון חותר באופן מתמיד להעלאת איכות חיי האדם וכולל מענה לכל היבט: בתים איכותיים, המאובזרים בנוחות ובסטנדרטים האסטטיים הגבוהים ביותר, צוות תומך, חם ועוטף, מענה לכלל צרכי האדם בחיי היומיום לרבות בריאותו, ביטחונו האישי, מצבו הרגשי, חיי החברה והפנאי ושילובו בתעסוקה מותאמת לצרכיו ולשאיפותיו.

מסגרות א.ד.נ.מ. בדיור