זכותי על גופי - שימוש באמצעי מניעה בקרב נשים עם מוגבלות קוגניטיבית

הרצאתה של ד"ר דניאלה מזור, רכזת מקצועית ומטפלת במרכז "לאורך הדרך" במסגרת יום עיון על "סנגור עצמי מיני" של המרכז בשיתוף אוניברסיטת חיפה