דיור נתמך

תכנית "דיור נתמך" הינה תכנית חדשה בקהילה, המצויה על רצף שירותים תומכי דיור לאנשים עם מוגבלויות שונות.

התכנית היא יוזמה של מסד נכויות (מסד נכויות היא שותפות של ג’וינט ישראל, ממשלת ישראל – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי וקרן משפחת רודמן). התכנית מופעלת בשיתוף רשויות מקומיות. ארגון א.ד.נ.מ. נבחר ע”י מסד נכויות להפעיל את התכנית.

מטרת התכנית:
לאפשר לאנשים צעירים עם מוגבלויות שונות להתגורר באופן עצמאי בקהילה, ולממש את רצונם לחיים עצמאיים בדיור, בקהילה, בתעסוקה ובחברה.

מימון התכנית:
התכנית ממומנת ע”י מסד נכויות.
כל חבר בתכנית ישלם השתתפות עצמית ע”ס 50 ₪ לחודש. התשלום ייגבה על ידי א.ד.נ.מ.
חברי התכנית אחראים על מימון הוצאות מחייתם לרבות מטפל אישי, שכר דירה וכן על מימון ההוצאות השוטפות (חשמל, מים, תזונה, ביגוד וכד’).

היכן התכנית פועלת:
התכנית מופעלת כיום על ידי א.ד.נ.מ. במחוזות: רמת-גן, רמת השרון, רעננה, חולון, בת-ים, גבעתיים, רחובות, ראשון לציון ונס ציונה.

למי מיועדת התכנית?

 • אנשים בגילאי 21-55 עם מוגבלויות פיזיות קשות, אנשים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, אנשים עם אינטליגנציה גבולית, אנשים עם לקות חושית (כבדי ראיה ועיוורים) ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד קל-בינוני.
 • בודדים או זוגות המעוניינים לעבור מבית ההורים או ממסגרות מוסדיות ולהתגורר באופן עצמאי בקהילה.
 • אנשים המתגוררים בפועל בקהילה אך זקוקים לליווי, תיווך והכוונה.

מה כוללת התכנית?

 • הכנת תכנית אישית ומתן כלים לניהול חיים עצמאיים בבית, בתעסוקה, בקהילה ובחברה תוך התייחסות לצרכים, לרצונות ויכולות של החבר.
 • סיוע לחברי התכנית במיצוי זכאות לקבלת סיוע למימון רכישת דיור או לקבלת שכר דירה.
 • הכנת המשפחה והחבר בתכנית לקראת מעבר למגורים עצמאיים.
 • סיוע במציאת דיור הולם והתאמתו לחבר.
 • פעילות חברתית: השתלבות במסגרת חברתית בקהילה ובנוסף פעילות חברתית ייחודית במסגרת התכנית.
 • מערך כוננות בסופי שבוע ובחגים ומענים בעת חירום אישי ובטחוני (שירות חירום רפואי, גיבוי לשירותי טיפול אישי בבית, חילוץ עקב תקלה בכסא גלגלים, הפעלת מוקד מצוקה).
 • שירות בתחזוקת הבית.

צוות מקצועי:

 • מתאם טיפול: מקיים קשר אישי שוטף ומלווה את החבר בתכנית. מתאם הטיפול מתכנן עם החבר את התכנית האישית ומסייע ביישומה.
 • מדריך קידום חיים עצמאיים: המדריך מלווה את החבר בתחומי החיים השונים בהתאם לתכנית האישית.
 • אב בית: תיקונים שוטפים בתחזוקת הבית.

תנאי קבלה לתכנית:

קבלת חברים לתכנית תתבצע באמצעות וועדת קבלה מקצועית המשותפת לשירותי הרווחה וצוות התכנית.